Harjoitteluohjelma

IAESTE harjoitteluohjelma

incoming outgoing

IAESTE harjoitteluohjelma on vastavuoroinen: Suomalaiset työnantajat tarjoavat harjoittelupaikkaa ulkomaalaiselle opiskelijalle and IAESTE Finland lähettää suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevan ulkomaille harjoitteluun.

Opiskelijat voivat hakea IAESTE harjoitteluun IAESTE Finlandin kautta. IAESTE on itsenäinen, voittoatavoittelematon ja ei-poliittisesti sidottu yhdistys, jolla on toimintaa yli 80 eri maassa.

IAESTE tarjoaa mahdollisuuden oman alan työharjoitteluun ulkomailla. Suurin osa harjoittelupaikoista on sopivia tekniikan opiskelijoille suomalaisissa korkeakouluissa, mutta myös tieteen ja liiketalouden opiskelijoille on muutamia tarjolla muutamia harjoittelupaikkoja. Harjoittelun kesto vaihteelee noin kuukaudesta kokonaiseen vuoteen.

Asumisen ja käytännön asioiden järjestelyssä auttaa harjoittelupaikasta vastaava paikallinen IAESTE järjestö. Jokaisesta työharjoittelusta maksetaan palkkaa, joka kattaa elämisen kustannukset harjoittelumaassa. Matkustamisen kustannukset, vakuutuksen ja mahdolliset työluvat opiskelija kustantaa itse.

Miten IAESTE harjoittelu eroaa muista?

  • Pääasiassa tekniikan opiskelijoille suunnattu
  • Palkallista työharjoittelua
  • Tukea asumisen ja dokumenttien järjestelyyn
  • Sosiaalista tukea ja vapaa-ajan vietettä paikalliselta IAESTE järjestöltä
  • Kansainvälinen IAESTE verkko